Nuwe, gevorderde Hisbondel-pasaangeërs laat selfs swak harte sterker klop

3rd May 2018

Nuwe, gevorderde pasgeër-inplantingsprosedure wat selfs verswakte hart sterker laat klop, is nou in Kaapstad beskikbaar

‘n Té stadige hartklop, is algemeen in ouer mense en is gewoonlik die gevolg van ‘n blokkasie in die hart se spesiale elektriese geleidingsweefsel, soms ná ‘n hartaanval. Nou het medici ‘n manier gevind om die geleidingsweefsel van die hart vir die eerste keer regstreeks te stimuleer sodat die twee pompkamers weer presies soos ‘n normale hart saamtrek: sterk en sinchronies. Die nuwe, gevorderde pasaangeër-prosedure staan bekend as His-bondel-pasaandrywing.

Die inplanting van die eerste reeks leermeester-gedrewe His-bondeltak-pasaangeërs is op 2 en 3 Mei by die Kaapstad AF sentrum in Mediclinic Panorama gedoen.

”Ek beskou His-bondeltak-pasaandrywing as die pasaangeër-prosedure van die toekoms beskryf omdat dit die eerste metode is waar die hart se eie geleidingsweefsel regstreeks gestimuleer word en só die hart se twee pompkamers weer gesinchroniseerd en sterk laat saamtrek,”  het dr. Razeen Gopal, kardiale elektrofisioloog van die Kaapstad AF Sentrum, wat die reeks gelei het, gesê.

“Ons sal dit in die toekoms beskryf as die ‘herstel van sinchroniese sametrekking’  wat ‘n stap verder is as bloot pasaandrywing,” sê dr. Gopal.

Reeds tydens die inplantingsprosedure, wat gemiddeld skaars 20 minute duur, kan duidelik gesien word hoe selfs ‘n verswakte hart se EKG-golwe weer fisiologies normaal word omdat die twee pompkamers weer sterk en sinchronies saamtrek, wat nie voorheen met tradisionele pasaangeërs vermag kon word nie.

Al ses pasiënte wat in die eerste reeks met dié nuwe en gevorderde metode pasaangeërs ontvang het waar die elektrodes op ‘n nuwe manier ingeplant is, se prosedures was suksesvol. Almal voel meer energiek en se kwaliteit van lewe het verbeter, juis omdat sinchroniese sametrekking van die twee pompkamers herstel is, het dr. Gopal bevestig.

Die Kaapstad AF Sentrum is slegs die tweede sentrum in die land waar His-bondel-pasaandrywing gedoen is, en die eerste waar die eerste reeks onder leermeester-toesig gedoen is. Dr Israel Obel van Netcare Milpark Hospital in Johannesburg het in Julie verlede jaar die eerste His-bondel-pasaangeër in Suid-Afrika in ‘n pasiënt ingeplant en sedertdien nog sowat vyf gevalle gedoen. Dr. Gopal is gereed om binnekort die tweede reeks pasiënte te behandel.

Hoe werk normale hart-geleiding en die prosedure?

Die His-bondeltakselle is die geleidingsweefsel wat uit die AV-node volg. Met His-bondeltak-pasaandrywing word die selle regstreeks gestimuleer, en dít lei tot normale, sinchroniese sametrekking van die twee pompkamers.

Die prosedure word His-bondel-pasaandrywing genoem omdat die hoof-elektrode van die pasaangeër nie bloot in die regter-pompkamer geplaas word nie, maar met ‘n spesiale skroefpunt teen die His-bondeltak, die hart se eie geleidingsweefsel wat die boonste deel van die hart elektries met die onderste deel van die hart verbind. Die prosedure is ingewikkelder as die inplasing van die elektrodes van tradisionele pasaangeërs.

Die His-bondeltak verloop van bo na onder in die septum tussen die linker- en regterhartkamers, en vertak in twee of drie bondeltakke wat na en om die pompkamers verloop. Dié bondeltakke bestaan uit spesiale geleidingselle wat die elektriese seine soos blits gelei sodat die elektriese stroom bykans oombliklik en gelyktydig albei pompkamers bereik en dus gelyktydig prikkel om gelyktydig saam te trek. Die gelyktydige, gesinchroniseerde sametrekking deur beide pompkamers is noodsaaklik om maksimum uitwerping van die bloed uit die twee pompkamers te verkry.

Pleks daarvan om die elektrode in die regterventrikel te plaas, word dit teen die septum geplaas sodat die His-bondel regstreeks gestimuleer kan word.

Met ‘n gewone pasaangeër, waar die elektrode in die regter-pompkamer geplaas word, word die impulse vanaf die elektrode nie deur die elektriese ‘snelweg’ gelei nie, maar stadiger deur die gewone hartspierselle. Omdat die pad na die linker-pompkamer langer is as na die regter-pompkamer, bereik die impulse die linkerkant later, en trek die linker-pompkamer eers ‘n sekonde of meer ná die regterkant saam. Op die lang duur, kan ongesinchroniseerde sametrekking van die twee pompkamers stremming op die hart plaas, en begin die EKG-golwe lyk soos linkerbondel-blok. Elke millisekonde verskil in die sametrekkings-aanvang tussen die twee pompkamers, kan weliswaar ‘n verskil maak aan hoe sterk die hart as geheel klop.

Die toekoms
”His-bondel-pasaandrywing is die eerste fisiologies-korrekte pasaandrywing”, het Dr. Zachary Whinnett, kardiale elektrofisioloog verbonde aan die Nasionale Hart- en Longinstituut by die Geneeskunde fakulteit van die Imperial College NHS Trust en die Hammersmith en St Mary’s Hospitale in London verduidelik. Hy was in Suid-Afrika as ‘proctor’ oftewel spesialis-leermeester om dr. Gopal by te staan in dié reeks wat in Kaapstad gedoen is.

Die inplanting van His-bondeltak-pasaangeërs is nog in sy kinderskoene en die data van dubbel-blinde kliniese studies is nog nie beskikbaar nie, maar Dr. Whinnett beskou dit as die soort pasaangewing van die toekoms veral vir pasiënte met ‘n stadige hartklop weens hartblok of bondeltakblok van enige van die His-bondeltakke, en met boon-op verswakte hartfunksie, juis omdat die hart se pompkamers ná His-bondeltak-pasaangewing weer sinchronies en dus sterkter saamtrek.

Dr Razeen Gopal (links) en dr. Zachary Whinnett van die Imperial mediese skool en hospitaal in Londen.

Luister hier hoe dr. Gopal self verduidelik hoe en waarom His-bondel-pasaandrywing gedoen word en watter pasiënte gehelp kan word:

 

 

 

 

 

New treatment option made available to patients with irregular heartbeat

 Advanced cardiac pacemaker procedure performed for first time under proctor supervision in SA

The ‘His-bundle’ is electrically connecting the upper and lower chambers of the heart.

A heart rhythm disorder or cardiac arrhythmia is when the heart beats too quickly, too slowly or irregularly. This is caused by a fault or faults in the electrical circuitry of the heart.

Electrophysiology is the study of the electrical properties of the heart’s cells and tissues and aims to diagnose and successfully treat cardiac arrhythmia.

While many South Africans are unaware of the medical condition, an irregular heart beat or arrhythmia is actually quite common, and in some cases can be extremely serious, causing a sudden, cardiac event such as heart failure.